Logo

Misja

Misja - wychowanie dziecka wrażliwego na piękno i dziedzictwo kulturowe regionu, otwartego na świat, radzącego sobie w życiu, otoczonego ciepłem i szacunkiem

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek" zapewnia:
- bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę oraz wszechstronny rozwój
- komfortowe warunki pobytu dziecka w małych grupach
- szeroki wachlarz zajęć dodatkowych w cenie czesnego
- atrakcyjne, odpłatne zajęcia i opiekę w dni wolne
- język angielski jako standard w codziennej pracy przedszkola
- szacunek dla dziecka, przestrzeganie jego praw oraz wypełnianie życzeń rodziców związanych z pobytem dziecka w przedszkolu

PIERWSZEŃSTWO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
„mały człowiek duży szacunek"

1. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby:
- poznało radość płynącą z zabawy,
- nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,
- było ciekawe i z radością odkrywało i rozumiało otaczający go świat,
- nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia,
- poznało wartość dziedzictwa kulturowego,
- miało szacunek do ludzi, siebie.
- nauczyło się współpracy zespołowej i pomocy innym szczególnie dzieciom niepełnosprawnym,
- opanowało język angielski w piosenkach, wierszach i rymowankach.
Nasze programy nauczania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu działania dzieci. Na korzyść nas wszystkich działa szczera obustronna wymiana myśli i opinii między dorosłymi a dziećmi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci. Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę, aby sprawniej wykonywać pracę. Uczestniczą w kursach, szkoleniach i programach samokształceniowych. Dzięki niewielkiej liczbie dzieci w przedszkolu, poświęcamy im więcej uwagi i zapewniamy wlaściwą opiekę podczas całego dnia. Nasze przedszkole zlokalizowane w ogrodach daje możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą. W pełni wykorzystujemy  otoczenie budynku. Razem uczymy się szacunku do przyrody i troski o środowisko. Oprócz planowanych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dzieci korzystają z szeregu zajęć dodatkowych. Usmiech rodziców i dzieci jest najlepszym uznaniem dla wysiłku nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola.

2. CELE I ZADANIA GŁOWNE

a) Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i mozliwości przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.
b) Organizowanie procesu kształcenia zapeniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
c) Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
- kształtownie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich mysli i przeżyć),
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
d) Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
e) Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
f) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
g) Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

3. PRACA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach:

Statut Przedszkola

Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Programy wychowawczo – dydaktyczne:
- „Wesołe przedszole i przyjaciele" WSiP
- inne programy autorskie

Programy i metody wspomagające rozwój dziecka:
- „Metoda Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz – metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczajacej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomoca ruchu i dotyku.
- „Burza mózgów" – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania
- Pedagogika zabawy „Klanza" – zabawy i zajęcia ze wszytskich obszarów edukacji
- „Dziecięca matematyka" autorsta prof. E. Gruszczyk – Kolczynskiej – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiągnięcia sukcesów w nauce matematyki.
- „Kinezjologia"
- „Logorytmika"
- Zajęcia adaptacyjne – mające na celu bezstresowe dla dziecka pokonanie progu przedszkola

Dodadkowe atuty naszego przedszkola:
- zajęcia w terenie, przede wszystkim w ogrodzie
- rytmika
- gimnastyka
- tańce
- język angielski codziennie
- ćwiczenia logopedyczne
- współpraca z psychologiem
- bale karnawałowe wspólne dla dzieci i rodziców
- uczestnictwo dzieci w konkursach, przeglądach, Wigilii i Wielkanocnym Śniadaniu
- inscenizacje teatralne
- wycieczki autokarowe
- festyny rodzinne
- koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów całego kraju
- organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca
- uczestnictwo w konkursach plastycznych, festiwalach teatralnych i piosenki
- poznawanie tradycji związanych ze świetami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
- wydawana gazet dla rodziców „Wiadomości z naszego przedszkola"
- „Drzwi Otwarte" – umożliwienie przyszłym przedszkolakom zapoznanie się ze środowiskiem przedszkolnym
- aktywna współpraca z rodzicami poprzez odpowiednie programy dla rodziców
- wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty ze szkołą podstawową.

4. ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

- Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, radosny:

- Rozważny i  odpowiedzialny

- Uczciwy, prawdomówny

- Grzeczny,kulturalny, szanujacy innych

- Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej

- zmotywowany do nauki w szkole podstawowej

- Nie czuje „bariery językowej"

Wszyscy pracownicy przedszkola kierują się znanymi zasadami zawartymi w słowach Janusza Korczaka:

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż"

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓